X

Quy định về mẫu hợp đồng với nhà thầu tư vấn, xây lắp

Nguyễn Gia Hào10 tháng trước

Đơn vị chúng tôi đang tiến hành lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế, thẩm tra,… Theo đó, sau khi hoàn thành công tác lựa chọn các nhà thầu tư vấn sẽ tiếp tục lựa chọn và ký kết hợp đồng với nhà thầu xây lắp. Theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT ngày 14/2/2015 quy định chi tiết lập Hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn; Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 6/5/2015 quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp thì Hợp đồng ký kết giữa chủ đầu tư, bên mời thầu với nhà thầu phải tuân thủ theo Mẫu hợp đồng quy định trong hồ sơ mời thầu. Như vậy, khi đơn vị chúng tôi đã lựa chọn được nhà thầu tư vấn, nhà thầu xây lắp và đến khi ký kết hợp đồng có được phép áp dụng theo mẫu hướng dẫn tại Thông tư số 08/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 về việc hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng tư vấn xây dựng, Thông tư số 09/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 về việc hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng hay phải bắt buộc thực hiện theo mầu hợp đồng trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu?

Trả lời
  • Dương Ngọc Hà9 tháng trước

    Sau khi nghiên cứu, Vụ Kinh tế xây dựng có ý kiến như sau:

    Nội dung hợp đồng xây dựng ký kết giữa các bên không được trái với các quy định của pháp luật về hợp đồng xây dựng và yêu cầu của hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu.

    Vụ Kinh tế xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng