X

Chủ đầu tư được phép thay thế thiết bị của dự án?

Tôi đang tham gia quản lý dự án công trình trạm xử lý nước thải. Trong quá trình thi công xây dựng công trình nảy sinh sự việc như sau: Do điều kiện thực tế nên phải thay đổi quy mô của công trình dẫn đến phải thay đổi một số thiết bị bơm để đồng bộ với thiết kế mới. Một số thiết bị được liệt kê trong hợp đồng mua bán nhưng trên thị trường hiện tại không sản xuất nữa, nhà thầu đề nghị được thay thế bằng thiết bị khác có thông số tương đương nhưng không làm thay đổi giá trị gói thầu. Vậy trên cương vị chủ đầu tư dự án, chúng tôi có được phép điều chỉnh thiết bị dự án hay không? Nếu có thì tuân thủ theo quy định nào?

Trả lời
 • Sơn Bùi Ngọc1 năm trước

  Sau khi nghiên cứu, Cục Kinh tế xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

  Theo quy định tại Điều 31 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng thì chủ đầu tư có quyền điều chỉnh và phê duyệt dự toán xây dựng công trình điều chỉnh không làm vượt dự toán xây dựng công trình đã phê duyệt; chấp thuận các thay đổi biện pháp thi công, yêu cầu kỹ thuật do nhà thầu đề xuất nhưng phải bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn bảo vệ môi trường và không làm thay đổi giá trị hợp đồng đã ký kết.

  Do đó, đối với một số thiết bị do trên thị trường không sản xuất nữa như câu hỏi của ông Tuyên nêu, thì chủ đầu tư được điều chỉnh các thiết bị này của dự án nhưng phải bảo đảm có cùng thông số, tính năng kỹ thuật, tương đương chất lượng và xuất xứ hàng hóa… với thiết bị của thiết kế đã được phê duyệt.

  Việc thay đổi phải bảo đảm chất lượng, tiến độ xây dựng và không làm thay đổi giá trị gói thầu, phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan. Chủ đầu tư tự chịu trách nhiệm về việc quyết định của mình.

  Cục Kinh tế xây dựng

   

  Nguồn: Bộ xây dựng