X

Quyết toán đối với hợp đồng trọn gói

Công ty tôi ký hợp đồng trọn gói với chủ đầu tư để thực hiện gói thầu tư vấn giám sát công trình xây dựng với giá trị hợp đồng là 76.000.000 đồng. Giá trị nghiệm thu đợt 1 + đợt 2 là 50.000.000 đồng. Công ty tôi đã làm bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành đề nghị thanh toán (Phụ lục 3a) + biên bản nghiệm thu của 2 đợt. Nhưng đến đợt quyết toán do khối lượng bên đơn vị thi công tăng nên giá trị nghiệm thu quyết toán là 80.000.000 đồng, cao hơn giá trị hợp đồng đã ký. Tôi xin hỏi, tôi làm Phụ lục 3a bằng với giá hợp đồng, còn biên bản nghiệm thu giá trị tư vấn giám sát hoàn thành quyết toán tôi cũng làm bằng giá trị hợp đồng là 76.000.000 đồng (không phải là 80.000.000 đồng) như vậy có đúng không?

Trả lời
  • Tung Anh8 tháng trước

    Sau khi nghiên cứu, Vụ Kinh tế Xây dựng có ý kiến như sau:

    Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng phải phù hợp với nội dung hợp đồng đã ký giữa các bên và quy định của pháp luật có liên quan áp dụng cho hợp đồng. Theo đó, hợp đồng trọn gói là hợp đồng có giá không đổi khi nhà thầu thực hiện đúng các nghĩa vụ theo nội dung hợp đồng đã ký.

    Vụ Kinh tế Xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng