X

Có được chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở xã hội?

Nếu tôi vay gói 30.000 tỷ đồng để mua nhà chung cư, nhưng chưa đủ 5 năm, chưa trả hết nợ, tôi muốn bán cho đối tượng có đủ điều kiện mua nhà ở xã hội thì tôi có được phép sang tên hợp đồng mua bán và có được phép sang tên cho người muốn mua nhà của tôi với đơn vị tín dụng để người mua sẽ tiếp tục thay tôi trả hết món nợ không?

Trả lời
 • Về vấn đề này, Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản có ý kiến như sau:

  Về việc chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở xã hội:

  Theo quy định tại khoản 6 Điều 13 Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ và khoản 5 Điều 19 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội thì trong thời hạn chưa đủ 05 năm, kể từ thời điểm trả hết tiền mua nhà ở xã hội, nếu bên mua có nhu cầu bán lại nhà ở xã hội thì chỉ được phép bán lại cho chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội hoặc bán lại cho đối tượng được mua nhà ở xã hội.

  Pháp luật về nhà ở và pháp luật về kinh doanh bất động sản không quy định hình thức chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở xã hội.

  Về hợp đồng tín dụng vay để mua nhà ở xã hội: Trường hợp người mua nhà ở xã hội bán lại nhà ở xã hội cho đối tượng được mua nhà ở xã hội trong thời hạn chưa đủ 05 năm kể từ thời điểm trả hết tiền mua nhà ở xã hội, nếu chưa hoàn tất hợp đồng tín dụng vay gói 30.000 tỷ đồng mà muốn người mua lại nhà tiếp tục trả nợ thì đề nghị công dân liên hệ với Ngân hàng Nhà nước hoặc Ngân hàng trực tiếp cho vay để được hướng dẫn theo đúng thẩm quyền.

  Cục Quản lý nhà vả Thị trường bất động sản
   

  Nguồn: Bộ xây dựng