X

Định mức dự toán cho công tác bê tông đài cọc M250

Hiện tôi đang làm đơn giá cho một công trình có công tác như sau: Bê tông đài cừ (cọc cừ được dùng để chống xói cho bờ kè) M250, đá 2×4, bề rộng và chiều cao đài cừ chỉ có 20x20cm nhưng chiều dài rất lớn (có thể dài hơn 10m) và đài cừ đặt trên nền đất, ván khuôn có 2 mặt bên, bên trong đặt thép chi chít. Với cấu kiện đài cừ có kích thước chiều dài lớn hơn rất nhiều so với tiết diện ngang như vậy thì tôi nên áp dụng mã công việc đổ bê tông móng (AF.11234a)  hay đổ bê tông xà dầm giằng (AF.12314a) và bỏ đi phần máy vận thăng của công tác?

Trả lời
 • Pham Duy Anh8 tháng trước

  Về vấn đề này, Vụ Kinh tế xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

  Hiện nay, trong Quyết định số 1172/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 của Bộ trưởng Bộ xây dựng về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình xây dựng phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung) và Quyết định số 1776/BXD-VP ngày 18/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình, chưa có định mức dự toán cho công tác bê tông đài cọc M250, đá 2×4 bề rộng và bề cao đài cừ 20x20cm, chiều dài lớn hơn 10m. Vì vậy, khi xác định chi phí đầu tư xây dựng cho công tác bê tông đài cọc M250, đá 2×4 bề rộng và bề cao đài cừ 20x20cm, chiều dài lớn hơn 10m, thì vận dụng các định mức dự toán tương tự đã được công bố để tính toán. Việc vận dụng các định mức dự toán được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố phải phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công.

  Trường hợp định mức trên không phù hợp với yều cầu kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công cụ thể của công trình để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng công trình, thì chủ đầu tư tổ chức lập, điều chỉnh cho phù hợp theo quy định của pháp luật và trình cơ quan có thẩm quyền quyết định.

  Vụ Kinh tế xây dựng

  Nguồn: Bộ xây dựng