X

Chi phí dự phòng khi ký hợp đồng trọn gói

Theo điểm a khoản 2 Điều 35 Luật Đấu thầu, khoản 1 Điều 13 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP và khoản 1 Điều 5 Thông tư số 03/2016/TT-BKHĐT quy định nội dung dự toán gói thầu thi công xây dựng gồm chi phí xây dựng, chi phí hạng mục chung và chi phí dự phòng. Đồng thời tại khoản 1 Điều 62 Luật Đấu thầu và khoản 3 Điều 15 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP quy định hợp đồng trọn gói là hợp đồng có giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng. Vậy, khi ký hợp đồng trọn gói có đưa chi phí dự phòng (dự phòng khối lượng phát sinh và dự phòng trượt giá) vào giá hợp đồng không?

Trả lời
 • Dương Ngọc Hà8 tháng trước

  Về vấn đề này, Cục Kinh tế xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

  Theo quy định tại khoản 1 Điều 15 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng thì giá hợp đồng xây dựng là khoản kinh phí bên giao thầu cam kết trả cho bên nhận thầu để thực hiện công việc theo yêu cầu về khối lượng, chất lượng, tiến độ, điều kiện thanh toán, tạm ứng hợp đồng và các yêu cầu khác theo thỏa thuận trong hợp đồng xây dựng.

  Điều kiện áp dụng đối với hợp đồng trọn gói thực hiện theo quy định tại Điểm a Khoản 5 Điều 15 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP.

  Việc thanh toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và quy định pháp luật có liên quan.

  Cục Kinh tế xây dựng
   

  Nguồn: Bộ xây dựng