X

Thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng

Trong hồ sơ yêu cầu mời thầu vật liệu đắp nền đường là đất cấp III, K=0,95 vận chuyển cự ly 17 km (trong HSĐX nhà thầu cũng đưa ra vật liệu như trên và đưa ra giá đề xuất: 50 triệu đồng/312,9m3) và ký kết hợp đồng cũng như trên. Trong quá trình thi công chủ đầu tư phê duyệt điều chỉnh cắt giảm một số tuyến nhánh (thuê đơn vị thẩm tra dự toán điều chỉnh bổ sung), thay đổi công tác đắp nền đường từ đất cấp III sang vật liệu là cát đen với giá đề nghị sau bổ sung là: 310 triệu đồng/312,9m3. Tôi thấy rất vô lý và không đồng ý kết quả thay đổi công tác trên, nhưng nhà thầu không chịu và có ý kiến là công tác này đã được phê duyệt (UBND cấp xã là chủ đầu tư). Kính mong quý Bộ giải thích để tôi thực hiện tốt công việc của mình.

Trả lời
 • Nam8 tháng trước

  Sau khi xem xét, Vụ Kinh tế xây dựng có ý kiến như sau:

  Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và phù hợp với quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng và không trái với Hồ sơ yêu cầu. Trường hợp trong quá trình thi công có thay đổi, điều chỉnh, căn cứ vào hợp đồng các bên thảo thuận thống nhất để thực hiện.

  Vụ Kinh tế Xây dựng
   

  Nguồn: Bộ xây dựng