X

Điều kiện về năng lực xây dựng khi dự thầu

Công ty tôi đang lập hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp một giai đoạn hai túi hồ sơ. Công trình là công trình cấp II. Vậy bây giờ chúng tôi đưa thêm điều kiện nhà thầu tham dự phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng vào Mục 4 Tư cách hợp lệ của nhà thầu và tính hợp lệ của vật tư, thiết bị, dịch vụ liên quan thuộc Phần 1 Chỉ dẫn nhà thầu thì có hợp lệ hay không?

Trả lời
 • Huyền Kyubi1 năm trước

  Sau khi nghiên cứu, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

  Tư cách hợp lệ của nhà thầu được quy định tại Điều 5 Luật Đấu thầu và các văn bản pháp luật hướng dẫn Luật Đấu thầu.

  Đối với hồ sơ mời thầu xây lắp được thực hiện theo mẫu quy định tại Thông tư 03/2015/TT-BKHĐT ngày 6/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; việc quy định thêm các điều kiện nhằm hạn chế các nhà thầu tham dự thầu là vi phạm pháp luật về đấu thầu được quy định tại Điều 89 Luật Đấu thầu.

  Cục Quản lý hoạt động xây dựng

  Nguồn: Bộ xây dựng