X

Điều chỉnh phương án thi công đối với hợp đồng trọn gói

Công ty chúng tôi đang làm chủ đầu tư dự án, nguồn vốn sử dụng là vốn của doanh nghiệp nhà nước. Tháng 7/2017, chúng tôi ký hợp đồng trọn gói với 1 nhà thầu hợp đồng thi công xây dựng, nội dung gói thầu là thi công hệ thống tuynel kỹ thuật. Theo hồ sơ thiết kế được duyệt, các đoạn tuynel được đúc sẵn từng đoạn 1m sau đó lắp ghép vào vị trí. Tuy nhiên sau khi ký kết hợp đồng, xét thấy việc lắp ghép các đốt tuynel có nguy cơ xảy ra thấm nước nên Nhà thầu có văn bản đề nghị Chủ đầu tư cho chuyển từ phương án bê tông lắp ghép thành bê tông đỗ tại chỗ. Việc thay đổi biện pháp thi công vẫn đảm bảo kiến trúc và kết cấu theo đúng hồ sơ thiết kế đã được duyệt. Vậy tôi xin hỏi, việc điều chỉnh từ phương án bê tông đúc sẵn thành đổ tại chỗ như trên có phải phê duyệt lại hồ sơ thiết kế và điều chỉnh giá hợp đồng thi công cho nhà thầu không?

Trả lời
  • mrbalick1 năm trước

    Sau khi nghiên cứu, Cục Kinh tế xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

    Việc điều chỉnh phương án thi công đối với hợp đồng trọn gói cần báo cáo Người có thẩm quyền quyết định đầu tư phê duyệt. Theo đó phương án thi công mới cần đảm bảo đúng với yêu cầu kỹ thuật của bản vẽ thi công, chất lượng công trình, tiến độ hợp đồng và không làm thay đổi giá hợp đồng đã ký kết.

    Cục Kinh tế xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng