X

Hợp đồng trọn gói, chủ đầu tư được cắt giảm khối lượng?

Đơn vị tôi là nhà thầu trúng thầu thi công xây lắp gói thầu có nguồn vốn là vốn ngân sách Nhà nước, với hình thức hợp đồng ký kết là hợp đồng trọn gói. Trong quá trình thực hiện có nảy sinh vấn đề như sau: Theo hồ sơ mời thầu và hợp đồng đã ký kết thì phần công việc ép cọc tre mật độ cọc 25c/m2 khối lượng là 20.000 md, tuy nhiên quá trình nghiệm thu thanh toán đơn vị tư vấn giám sát tính lại theo thiết kế được duyệt thì khối lượng cọc tre chỉ có 18.000 md và đề nghị chủ đầu tư cắt giảm khối lượng công việc không thực hiện (cắt giảm 2.000 md). Chủ đầu tư đồng ý cắt giảm khối lượng trên và phê duyệt điều chỉnh phát sinh giảm giá trị gói thầu. Xin hỏi, theo hình thức hợp đồng trọn gói thì chủ đầu tư làm thế đúng hay sai? (nhà thầu chúng tôi không đồng ý cắt giảm).

Trả lời
 • Huyền Kyubi1 năm trước

  Sau khi nghiên cứu, Cục Kinh tế xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

  Giá hợp đồng trọn gói là giá hợp đồng không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng đối với khối lượng các công việc thuộc phạm vi hợp đồng đã ký kết, trừ trường hợp bất khả kháng và thay đổi phạm vi công việc phải thực hiện.

  Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và phù hợp với quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng và không trái với hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu, trên nguyên tắc bảo đảm quyền và nghĩa vụ của các bên.

  Trong quá trình thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng nếu phát hiện chủ thể nào sai phạm gây ra thất thoát, lãng phí, thì chủ thể đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

  Cục Kinh tế xây dựng

  Nguồn: Bộ xây dựng