X

Cơ sở xác định khối lượng giàn giáo trong sửa chữa công trình xây dựng

Để giúp UBND xã Tiền Tiến lập dự toán sửa chữa đảm bảo đúng định mức, đơn giá do Nhà nước quy định. UBND xã Tiền Tiến kính đề nghị quý Bộ giải đáp một số nội dung như sau: UBND xã lập dự toán quét vôi, ve và sơn tường ngoài nhà, nhà có chiều cao tường và móng tính từ mặt sân lên là 9,15m, chiều dài nhà là 26,1m, vậy diện tích giàn giáo ngoài có phải bằng: 9,15*26,1 = 238,815m2 không? Tường trong các phòng có chiều dài gian 6m, chiều rộng 3,6m, chiều cao là 3,7m, vậy diện tích giàn giáo trong có phải bằng: (6+3,6)*2*3,6 = 69,12m2 không? Trần nhà có chiều dài 6m, rộng 3,6m, vậy diện tích giàn giáo có phải bằng: 6*3,6=21,6m2 không? Cột, trụ độc lập có cạnh góc vuông 0,3m, cột cao 3,7m, vậy diện tích giàn giáo có phải bằng: 0,3*4+3,6*3,7 = 17,76m2 không? UBND xã Tiền Tiến kính mong quý cơ quan hướng dẫn.

Trả lời
  • Sơn Bùi Ngọc1 năm trước

    Về vấn đề này, Cục Kinh tế xây dựng có ý kiến như sau:

    Cách tính khối lượng giàn giáo phục vụ thi công đã được hướng dẫn cụ thể tại Quyết định số 451/QĐ-BXD ngày 25/5/2017 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn đo bóc khối lượng.

    Cục Kinh tế xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng