X

Dự toán gói thầu xây dựng

Khái niệm dự toán gói thầu xây dựng? Dự toán gói thầu xây dựng được lập khi nào và có bắt buộc không?

Trả lời
 • Huyền Kyubi8 tháng trước

  Về vấn đề này, Vụ Kinh tế xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

  Khái niệm và nội dung của dự toán gói thầu xây dựng được quy định tại Điều 13, Điều 14, Điều 15 của Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

  Dự toán gói thầu xây dựng được lập trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu xây dựng. Khi lựa chọn nhà thầu xây dựng thì phải lập gói thầu xây dựng.

  Vụ Kinh tế xây dựng

  Nguồn: Bộ xây dựng