X

Chủ đầu tư phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình

Khi triển khai Dự án khu nhà cao 24T- nguồn vốn tư nhân thì Bản vẽ TK cơ sở, thiết kế kỹ thuật của dự án đã được Cục QLHĐ XD thẩm định, tuy nhiên sang giai đoạn thiết kế BVTC chủ đầu tư muốn thay đổi 1 số chi tiết, ví dụ: thay đổi hướng cửa WC các căn hộ, vị trí hộp kỹ thuật trong nhà WC, bổ sung 1 số chi tiết kết cấu cho phù hợp với kiến trúc, hạ cốt nắp bể nước ngầm, tăng đường kính thép sàn, dầm…thì cho tôi hỏi có phải đến Cục QLHĐXD thẩm định lại không? Trong trường hợp nào phải thẩm định lại TKKT? Thiết kế BVTC được thay đổi những gì so với TKKT và quy định tại văn bản nào?

Công trình cấp 1 thì Cục QLHĐXD thẩm định TKCS, TKKT còn bản vẽ thi công thì chủ đầu tư tự phê duyệt có đúng không? Có cần thuê đơn vị thẩm tra TK độc lập không? Quy định vần đề này tại văn bản nào? 

Trả lời
  • Sau khi nghiên cứu, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến như sau:

    Việc điều chỉnh thiết kế theo quy định tại Điều 17 Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng.

    Theo quy định tại Khoản 2 Điều 26 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ, chủ đầu tư phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình.

    Cục Quản lý hoạt động xây dựng 

    Nguồn: Bộ xây dựng