X

Định mức tỷ lệ phần trăm chi phí chung công trình thủy lợi

Một công trình nạo vét kênh được chia ra thành 2 đoạn như sau: Đoạn A: Có khối lượng nạo vét kênh hoàn toàn bằng thủ công, áp chi phí chung là 51% trên chi phí nhân công; Đoạn B: Có khối lượng nạo vét kênh hoàn toàn bằng cơ giới bộ, áp chi phí chung là 5,5% trên chi phí trực tiếp. Vậy tôi xin hỏi, cách tính định mức tỷ lệ % chi phí chung như trên có đúng không? Hay chi phí chung ở 2 trường hợp trên là 5,5% trên chi phí trực tiếp của công trình, vì đây là công trình có kết  hợp cơ giới và thủ công.

Trả lời
 • Huyền Kyubi1 năm trước

  Về vấn đề này, Cục Kinh tế xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

  Nếu biện pháp thi công đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, thi công hoàn toàn bằng thủ công thì chi phí chung được xác định bằng định mức tỷ lệ phần trăm (%) chi phí chung nhân với chi phí nhân công trong dự toán của các loại công tác xây dựng, lắp đặt công trình theo hướng dẫn tại bảng 3.8, Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Trường hợp biện pháp thi công đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, thi công bằng máy và thủ công thì chi phí chung được xác định bằng định mức tỷ lệ phần trăm (%) chi phí chung nhân với chi phí trực tiếp trong dự toán xây dựng. Định mức tỷ lệ phần trăm (%) chi phí chung được xác định theo chi phí xây dựng trước thuế trong tổng mức đầu tư xây dựng của dự án được duyệt theo hướng dẫn Bảng 3.7, Thông tư số 06/2016/TT-BXD.

  Cục Kinh tế xây dựng

   

  Nguồn: Bộ xây dựng