X

Mã công tác CE.12400 tại định mức 1354

Mã định mức công tác CE.12400 tại định mức 1354 ban hành thay thế cho mã định mức CQ.14101 và CQ.14201 tại định mức 1779. Tuy nhiên các mã định mức thay thế tương ứng so với mã cũ có hao phí định mức giống nhau nhưng đơn vị chênh nhau 10 lần (10 điểm và 1 điểm). Vậy tôi xin hỏi, mã công tác CE.12400 ban hành có chính xác không?

Trả lời
  • Pham Duy Anh1 năm trước

    Sau khi nghiên cứu, Cục Kinh tế xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

    Mã công tác CE.12400 tại định mức 1354 về thí nghiệm đo mođun đàn hồi bằng tấm ép cứng sử dụng cho 10 điểm thí nghiệm.

    Cục Kinh tế xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng