X

Công ty nước ngoài hoạt động xây dựng tại VN có cần chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng?

Theo Điều 1, Thông tư 17/2016/TT-BXD: “Đối tượng áp dụng: Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam”. Tuy nhiên theo khoản 3, Điều 10, Thông tư 17/2016/TT-BXD: “Tổ chức nước ngoài không yêu cầu phải có chứng chỉ năng lực theo quy định tại Thông tư này khi hoạt động xây dựng tại Việt Nam”. Như vậy cho tôi hỏi, Công ty chúng tôi là nhà thầu FDI 100% vốn nước ngoài, là công ty nước ngoài tại Việt Nam có bắt buộc phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng không?

Trả lời
 • Dương Ngọc Hà1 năm trước

  Về vấn đề này, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

  Tổ chức được thành lập hoặc đăng ký thành lập theo pháp luật Việt Nam và có trụ sở chính tại Việt Nam (không phân biệt về nguồn vốn góp để tạo thành vốn điều lệ của tổ chức) thì khi tham gia hoạt động xây dựng tại Việt Nam phải có chứng chỉ năng lực theo quy định của Luật Xây dựng. Tổ chức thành lập ở nước ngoài theo pháp luật nước ngoài, để tham gia hoạt động xây dựng tại Việt Nam thì phải được cấp giấy phép hoạt động xây dựng theo quy định tại Khoản 2 Điều 148 Luật Xây dựng.

  Cục Quản lý hoạt động xây dựng
   

  Nguồn: Bộ xây dựng