X

Xác định cấp công trình xây dựng

Tôi đang thiết kế một dự án gồm 2 kho, quy mô kho không có tầng, chỉ gồm nền (1 sàn) và phần bao che là kết cấu thép, trong đó có 1 kho có diện tích xây dựng lớn hơn 20.000m2. Khi thẩm duyệt thiết kế cơ sở, Sở Xây dựng nêu do có 1 kho có diện tích xây dựng lớn hơn 20.000m2 nên đây là công trình cấp 1, do vậy Bộ Xây dựng mới đủ thẩm quyền thẩm định. Chúng tôi không đồng ý với cách xác định cấp công trình mà Sở Xây dựng đưa ra do: Các tiêu chí xét cấp công trình theo Thông tư 03/2016/TT-BXD gồm: công suất, tổng diện tích sàn xây dựng (công trình nhiều tầng) và kết cấu vượt nhịp, ở đây hiểu rằng, không xét cấp công trình theo diện tích xây dựng, vì vậy công trình kho này không có tầng, nên vẫn thuộc công trình cấp 2. Kính đề nghị quý Bộ hướng dẫn cách xác định cấp công trình nêu trên.

Trả lời
 • Tung Anh1 năm trước

  Về vấn đề này, Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng có ý kiến như sau:

  Cấp công trình của một công trình độc lập được xác định theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 03/2016/TT-BXD. Nếu công trình Nhà kho mà bạn đọc hỏi không có quy mô công suất để xác định cấp công trình theo Phụ lục 1 Thông tư 03/2016/TT-BXD thì chỉ xác định cấp công trình này trên cơ sở loại và quy mô kết cấu quy định tại Phụ lục 2 Thông tư 03/2016/TT-BXD. Công trình Nhà kho được xác định cấp theo tất cả các tiêu chí từ (a) đến (e) quy định tại Mục 2.1 Bảng 2 Phụ lục 2 Thông tư 03/2016/TT-BXD và lấy cấp lớn nhất xác định được làm cấp công trình.


  Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng

   

  Nguồn: Bộ xây dựng