X

Chứng chỉ hành nghề an toàn lao động hạng III

Đơn vị tôi có tham gia dự thầu, trong hồ sơ mời thầu có yêu cầu nhân sự phụ trách an toàn lao động phải có chứng chỉ hành nghề an toàn lao động hạng III. Tuy nhiên theo tôi tìm hiểu thì trong các Nghị định quy định chứng chỉ hạng III do các Sở Xây dựng địa phương cấp, tôi thấy lĩnh vực này hiện nay chưa thực hiện. Do đó tôi không thể đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Vậy muốn sát hạch để cấp chứng chỉ ATLĐ hạng III thì tôi phải đăng ký ở đâu, cơ quan nào cấp?

Trả lời
  • Nam1 năm trước

    Sau khi nghiên cứu, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

    Theo quy định tại Khoản 17 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng thì cán bộ phụ trách công tác an toàn lao động hoặc làm cán bộ chuyên trách về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình tuân thủ quy định về điều kiện hành nghề của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động. Pháp luật về xây dựng không quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề an toàn lao động.


    Cục Quản lý hoạt động xây dựng 

    Nguồn: Bộ xây dựng