X

Được vận dụng định mức tương tự để lập dự toán

Chúng tôi thuộc các phòng chuyên môn (Kinh tế – Hạ tầng; Nông nghiệp và PTNT; Tài chính) thuộc UBND huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh, đang thẩm định để trình UBND huyện phê duyệt thiết kế – dự toán hạng mục Nhà lưới thuộc dự án Ứng dụng khoa học công nghệ vào trồng hoa chất lượng cao. Trong quá trình thẩm định hồ sơ có một số vướng mắc cần xin ý kiến của quý cơ quan, cụ thể như sau:

1. Thiết kế hạng mục Nhà lưới trồng hoa: Kết cấu chính bằng ống thép mạ kẽm định hình (cột chính dùng ống thép mạ kẽm fi 50; cột phụ + giằng dọc + giằng ngang nhà dùng ống thép mạ kẽm fi 32; xà gồ + thanh vòm dùng ống thép mạ kẽm fi 32 …); các đầu ống thép mạ kẽm được gia công theo thiết kế để liên kết với nhau bằng bu lông, đai kẹp.

2. Về dự toán công tác Lắp đặt ống thép mạ kẽm (cột, khung, mái nhà lưới): Hiện tại đơn vị tư vấn lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật xây dựng công trình đang vận dụng mã hiệu định mức BB.14300 – Lắp đặt ống thép tráng kẽm nối bằng phương pháp măng sông tại công bố số 1777/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình – Phần lắp đặt hệ thống điện trong công trình; ống và phụ tùng ống; bảo ôn đường ống, phụ tùng và thiết bị; khai thác nước ngầm (loại bỏ hao phí măng sông nối ống; vật liệu đai kẹp, bu lông nối ống tính riêng).Kính đề nghị Bộ Xây dựng cho biết ý kiến về việc vận dụng mã hiệu, định mức như trên để lập đơn giá dự toán công tác lắp đặt ống thép mạ kẽm (cột, khung, mái nhà lưới) trong dự toán xây dựng công trình để chúng tôi có cơ sở thẩm định, trình duyệt thiết kế – dự toán xây dựng hạng mục công trình.

Trả lời
 • Dương Ngọc Hà1 năm trước

  Về vấn đề này, Cục Kinh tế xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

  Trường hợp định mức dự toán cho công tác lắp đặt ống thép mạ kẽm được công bố tại Văn bản số 1777/BXD-VP ngày 18/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình – Phần lắp đặt hệ thống điện trong công trình, không phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công cụ thể của công trình để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng công trình thì vận dụng các định mức dự toán tương tự đã được công bố để tính toán. Việc vận dụng các định mức dự toán được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công bố phải phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công.

  Trường hợp định mức trên không phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công cụ thể của công trình để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng công trình, thì chủ đầu tư tổ chức lập, điều chỉnh cho phù hợp theo quy định của pháp luật và trình cơ quan có thẩm quyền quyết định.

  Cục Kinh tế xây dựng

  Nguồn: Bộ xây dựng