X

Đường kính ống nhựa HDPE trong bộ định mức 1173

Bộ Xây dựng có bộ định mức 1173 (2012) về định mức dự toán và xây dựng công trình sửa đổi và bổ sung bộ định mức 1777 (2007).

Tại điểm 1, mục hướng dẫn áp dụng, Chương II – Ống và phụ tùng quy định đường kính trong định mức của ống và phụ tùng (bê tông, gang, thép, nhựa) là đường kính trong.

Tại bộ định mức 1173 (2012), phần lắp đặt ống HDPE, mã định mức BB197**-BB199** áp dụng cho các cỡ đường ống HDPE D63, D90, D110, D160, vv áp dụng cho cỡ đường kính trong không có trong thực tế sản xuất mà là đường kính ngoài (trên thị trường).

Vậy cho tôi hỏi, đường kính ống trong bộ định mức 1173 (2012) là đường kính ngoài có đúng không?

Trả lời
 • Quang Lê Minh8 tháng trước

  Sau khi nghiên cứu, Vụ Kinh tế xây dựng có ý kiến như sau:

  Định mức 1173 định mức dự toán và xây dựng công trình sửa đổi bổ sung bộ định mức 1777 (2007) cho công tác lắp đặt Ống và phụ tùng tính trong định mức này là đường kính trong. Khi lập dự toán công trình thì áp dụng theo quy định của định mức này.

  Đối với các công việc lắp đặt ống không có trong định mức đã được công bố thì chủ đầu tư tổ chức xây dựng trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định công bố để áp dụng.

  Vụ Kinh tế xây dựng

  Nguồn: Bộ xây dựng