X

Quy định về phân cấp công trình xây dựng

Một công trình văn phòng làm việc sử dụng vốn tư nhân được chủ đầu tư thẩm định và phê duyệt năm 2015 với quy mô 19 tầng (kể cả tầng lửng và tầng kỹ thuật), tổng diện tích sàn 21.000 m2; và đã được xác định cấp công trình theo quy định của Thông tư số 10/2013/TT-BXD tại quyết định phê duyệt dự án là cấp II. Dự án đã được lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, thực hiện thi công theo đúng trình tự quy định.

Tuy nhiên, khi nộp hồ sơ hoàn thành lên Sở Xây dựng để đề nghị kiểm tra công tác nghiệm thu của chủ đầu tư vào năm 2017, Sở Xây dựng đã xác định lại cấp công trình căn cứ vào quy mô công trình tại Giấy phép xây dựng được cấp năm 2016 là cấp I theo quy định tại Thông tư số 03/2016/TT-BXD (quy mô công trình tại thời điểm cấp Giấy phép không có thay đổi so với quyết định phê duyệt dự án). Sở Xây dựng đã đề nghị chủ đầu tư gửi báo cáo hoàn thành công trình ra Bộ Xây dựng để được kiểm tra công tác nghiệm thu do đây là đơn vị có thẩm quyền. Vậy tôi xin hỏi, việc phân cấp công trình của Sở Xây dựng có trái với quy định tại Khoản 1, Điều 4 Thông tư số 03/2016/TT-BXD không?

Trả lời
  • Quang Lê Minh1 năm trước

    Về vấn đề này, Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình trả lời như sau:

    Theo quy định tại Khoản 1, Điều 4 Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng thì cấp công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng đã được quyết định đầu tư trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành được xác định theo quy định của pháp luật tại thời điểm phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình.


    Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng