X

Căn cứ khảo sát lập thiết kế bản vẽ thi công tuyến đường dây tải điện có cấp điện áp 0,4kV

Tôi công tác ở Sở Công Thương, có áp dụng bộ định mức 1354/QĐ-BXD để thẩm định công trình điện trung hạ thế trong đó có sử dụng mã định mức CH.21100, tuy nhiên phần thuyết minh cho mã định mức này có phần chưa rõ. Trong phần điều kiện áp dụng có ghi “trường hợp đo vẽ tuyến đường dây có cấp điện áp 0,4kV (phục vụ thiết kế kỹ thuật) thì định mức được nhân với hệ số K=0,3”. Vậy trong trường hợp đo vẽ đường dây 0,4kV phục vụ lập dự án, phục vụ lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, phục vụ lập thiết kế bản vẽ thi công có phải nhân hệ số không?

Trả lời
 • Huyền Kyubi1 năm trước

  Về vấn đề này, Cục Kinh tế xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

  Đối với khảo lập Báo cáo nghiên cứu khả thi tuyến đường dây tải điện trên không có cấp điện áp 0,4kV, không quy định phải khảo sát có mặt cắt dọc.

  Đối với khảo sát lập thiết kế bản vẽ thi công tuyến đường dây tải điện trên không có cấp điện áp 0,4kV, xác định theo hướng dẫn của tập Định mức theo Quyết định số 1354/QĐ-BXD ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

  Cục Kinh tế xây dựng

  Nguồn: Bộ xây dựng