X

Cơ sở thanh toán hợp đồng xây dựng trọn gói

Đơn vị chúng tôi đang thi công công trình giao thông. Theo thiết kế ban đầu thì từ Km1+500 -:-Km1+950 địa chất được đánh giá là 20% đất CIII, 50% đất CIV và 30% đá CIV. Tuy nhiên, khi tiến hành thi công thì phần trăm đất, đá có sự thay đổi là 10% đất CIII, 30% đất CIV và 60% đá CIV. Chủ đầu tư, tư vấn thiết kế và nhà thầu đã cùng nhau kiểm tra xác nhận và sau đó có bản vẽ thiết kế thay đổi lại địa chất. Tôi xin hỏi, hợp đồng thi công xây dựng là hợp đồng trọn gói, vậy % khối lượng đá CIV tăng lên có được điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình làm cơ sở điều chỉnh giá hợp đồng không?

Trả lời
 • Kiều Hà1 năm trước

  Sau khi nghiên cứu, Cục Kinh tế xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

  Theo quy định tại Điểm a, Khoản 5, Điều 15 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng, “Khi áp dụng giá hợp đồng trọn gói thì giá gói thầu, giá hợp đồng phải tính toán đầy đủ các yếu tố rủi ro liên quan đến giá hợp đồng như rủi ro về khối lượng, trượt giá trong thời gian thực hiện hợp đồng và mỗi bên phải tự chịu trách nhiệm đối với các rủi ro của mình”.

  Nhà thầu căn cứ hợp đồng đã ký giữa các bên và quy định pháp luật có liên quan áp dụng cho hợp đồng để làm cơ sở thanh toán hợp đồng.

  Cục Kinh tế xây dựng

  Nguồn: Bộ xây dựng