X

Điều chỉnh giấy phép xây dựng

Nhà tôi đã xin giấy phép xây dựng có khoảng lùi 2,5m tuy nhiên tôi lại xây dựng hết khoảng lùi đó (tôi xây 3 tầng đã lên đến tầng 2) và bị lập biên bản vi phạm hành chính cấp phường (xã). Tuy nhiên trong vòng 60 ngày tôi có điều chỉnh xin cấp phép xây dựng được xây hết phần khoảng lùi đó không? 

Trả lời
  • Quang Lê Minh1 năm trước

    Sau khi nghiên cứu, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến như sau:

    Công trình xây dựng của ông đã vi phạm trật tự xây dựng và bị xử lý về hành vi vi phạm đó. Căn cứ Điều 98 Luật Xây dựng năm 2014, ông nộp hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng đến cơ quan đã cấp giấy phép xây dựng để được xem xét, giải quyết theo quy định.

    Cục Quản lý hoạt động xây dựng 

    Nguồn: Bộ xây dựng