X

Dự án có tổng mức đầu tư 1.600 tỷ đồng có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu?

Dự án A, tổng mức đầu tư khoảng 1.600 tỷ đồng; vốn tự có: 20%; vốn vay ngân hàng: 80%. Chủ đầu tư là Công ty cổ phần có vốn nhà nước chiếm 45% vốn điều lệ. Vậy xin hỏi, dự án này thuộc nguồn vốn Nhà nước ngoài ngân sách hay nguồn vốn khác và có thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật Đấu thầu hay không?

Trả lời
  • Kiều Hà1 năm trước

    Về vấn đề này, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

    Theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 1 Luật Đấu thầu, đối với dự án đầu tư phát triển có sử dụng vốn nhà nước, vốn của doanh nghiệp nhà nước từ 30% trở lên hoặc dưới 30% nhưng trên 500 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư của dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu. Theo đó, Dự án nhóm A có tổng mức đầu tư 1.600 tỷ đồng do Công ty cổ phần có phần vốn nhà nước chiếm 45% vốn điều lệ là chủ đầu tư thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu.

    Cục Quản lý hoạt động xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng