X

Thanh toán hợp đồng thực hiện theo các nội dung quy định tại hợp đồng đã ký

Công ty CPĐT&XD cầu đường Kon Tum là đơn vị đang thi công công trình cầu Bê tông cốt thép dự ứng lực, kết cấu móng cọc khoan nhồi (cầu Đăk Cheng, xã Măng Bút, huyện Kon PLong, tỉnh Kon Tum). Trong khi thanh toán khối lượng cho đơn vị thi công Chủ đầu tư trừ khối lượng bê tông chiếm chỗ của ống ghen luồn cáp trong dầm dự ứng lực, bê tông chiếm chỗ của ống siêu âm cọc khoan nhồi.

Chủ đầu tư trừ khối lượng bê tông chiếm chỗ như trên có đúng quy định không? 

Trả lời
  • mrbalick8 tháng trước

    Sau khi xem xét, Vụ Kinh tế xây dựng có ý kiến như sau:

    Việc thanh toán hợp đồng thực hiện theo các nội dung quy định tại hợp đồng đã ký, không trái với hồ sơ mời thầu và các quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

    Vụ Kinh tế xây dựng 

    Nguồn: Bộ xây dựng