X

Thực hiện công việc ngoài chủ trương đầu tư, quyết toán thế nào?

Công ty tôi là nhà thầu đang thực hiện công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, cụ thể là công trình trường học với tổng mức đầu tư là 5 tỷ đồng, do UBND xã làm chủ đầu tư. Trong chủ trương đầu tư được phê duyệt là thi công nhà học 2 tầng 400m2. Trong thiết kế đã được thẩm tra và được phê duyệt, công trình ngoài nhà học 2 tầng còn có mương thoát nước xung quang nhà, bồn hoa trước nhà, và đường công vụ để thực hiện dự án. Theo hồ sơ mời thầu và sau khi trúng thầu công ty chúng tôi thực hiện tất cả các hạng mục trên. Với trường hợp này thì công ty chúng tôi có bị coi là thực hiện công việc ngoài chủ trương đầu tư không? Nếu có thì khối lượng thực hiện ngoài chủ trương đầu tư đó nhưng lại có trong hợp đồng thì phải giải quyết như thế nào? Đặc biệt là khi làm công tác thanh, quyết toán công trình?

Trả lời
  • Tung Anh8 tháng trước

    Sau khi nghiên cứu, Vụ Kinh tế Xây dựng có ý kiến như sau:

    Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và phù hợp với quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng và không trái với Hồ sơ mời thầu hoặc Hồ sơ yêu cầu.

    Vụ Kinh tế Xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng