X

Quy định về giảm trừ khối lượng thi công

Đơn vị tôi đã lập hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành một công trình xây dựng thuộc nguồn vốn Nhà nước để trình chủ đầu tư. Tuy nhiên gặp vướng mắc, gói thầu thi công xây dựng theo hợp đồng trọn gói. Nhà thầu thi công các hạng mục đúng thiết kế được duyệt nhưng có hai hạng mục chủ đầu tư yêu cầu cắt giảm bớt để phù hợp với thực tế. Trên cơ sở đó chủ đầu tư yêu cầu diễn giải lại toàn bộ khối lượng để đưa ra khối lượng cuối cùng cho tất cả hạng mục. Đơn vị chúng tôi không đồng ý mà chỉ chấp nhận lấy khối lượng theo hợp đồng trừ đi phần khối lượng giảm theo yêu cầu của chủ đầu tư cho hai hạng mục nêu trên. Như vậy có đúng không? Trường hợp này đơn vị tôi phải làm như thế nào?

Trả lời
  • Dương Ngọc Hà1 năm trước

    Sau khi nghiên cứu, Cục Kinh tế xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

    Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và phù hợp với quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng và không trái với hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu, trên nguyên tắc bảo đảm quyền và nghĩa vụ của các bên.

    Cục Kinh tế xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng