X

Thuyết minh thiết kế bản vẽ thi công phải giải thích đầy đủ các nội dung mà bản vẽ không thể hiện được

Theo quy định tại Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công bao gồm thuyết minh + bản vẽ + một số tài liệu khác. Vậy cho tôi hỏi, thuyết minh thiết kế bản vẽ thi công bao gồm những nội dung gì, được quy định ở văn bản nào?

Trả lời
 • mrbalick8 tháng trước

  Về vấn đề này, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

  Khoản 43 Điều 3 Luật Xây dựng số 50 giải thích rõ về Thiết kế bản vẽ thi công.

  Thiết kế bản vẽ thi công được triển khai trên cơ sở hồ sơ thiết kế kỹ thuật được phê duyệt. Thuyết minh thiết kế bản vẽ thi công phải giải thích đầy đủ các nội dung mà bản vẽ không thể hiện được để người trực tiếp thi công xây dựng thực hiện theo đúng thiết kế.

  Cục Quản lý hoạt động xây dựng

  Nguồn: Bộ xây dựng