X

Công ty sản xuất và lắp đặt nội thất có cần chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng?

Theo quy định tại Điều 57 Nghị định 59/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 19, Điều 1 Nghị định 42/2017/NĐ-CP thì tổ chức phải có chứng chỉ năng lực khi tham gia hoạt động xây dựng thuộc các lĩnh vực sau đây: Khảo sát xây dựng (khảo sát địa hình, khảo sát địa chất, địa chất thủy văn công trình); Lập quy hoạch xây dựng; Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng (thiết kế kiến trúc công trình, thiết kế kết cấu công trình, thiết kế điện – cơ điện công trình, thiết kế cấp – thoát nước công trình, thiết kế thông gió – cấp thoát nhiệt, thiết kế mạng thông tin – liên lạc trong công trình xây dựng); Lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng; Quản lý dự án đầu tư xây dựng; Thi công xây dựng công trình; Giám sát thi công xây dựng (giám sát công tác xây dựng công trình, giám sát lắp đặt thiết bị công trình, giám sát lắp đặt thiết bị công nghệ); Kiểm định xây dựng; Quản lý, thẩm tra chi phí đầu tư xây dựng. Vậy tôi xin hỏi, Công ty tôi chuyên sản xuất và lắp đặt nội thất công trình có cần chứng chỉ năng lực xây dựng hay không?

Trả lời
  • Tung Anh1 năm trước

    Về vấn đề này, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

    Căn cứ quy định tại Khoản 38, Khoản 39 Điều 3 Luật Xây dựng năm 2014, trường hợp tổ chức chỉ thực hiện việc cung cấp và lắp đặt nội thất thì không thuộc đối tượng phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.

    Cục Quản lý hoạt động xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng