X

Việc cưỡng chế phá dỡ công trình xây dựng vi phạm áp dụng theo quy định nào?

Hành vi xây dựng trên đất không được phép xây dựng đã bị UBND phường ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại điểm a khoản 7 Điều 13 Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở (viết tắt là Nghị định số 121/2013/NĐ-CP), quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính do người vi phạm không chấp hành quyết định xử phạt. Tôi xin hỏi, việc cưỡng chế phá dỡ công trình xây dựng vi phạm áp dụng theo quy định tại Thông tư 02/2014/TT-BXD hay áp dụng theo Nghị định số 166/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính?

Trả lời
 • Nam1 năm trước

  Về vấn đề này, Thanh tra Bộ Xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

  Theo quy định tại khoản 10 Điều 13 Nghị định số 121/2013/NĐ-CP, việc xử lý (phá dỡ) công trình xây dựng, bộ phận công trình xây dựng vi phạm được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 180/2007/NĐ-CP ngày 07/12/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục thực hiện biện pháp này được quy định chi tiết tại Thông tư 02/2014/TT-BXD ngày 12/02/2014 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 121/2013/NĐ- CP (Viết tắt là Thông tư 02/2014/TT-BXD).

  Như vậy trong trường hợp trên việc cưỡng chế phá dỡ công trình xây dựng vi phạm được áp dụng theo quy định tại Thông tư 02/2014/TT-BXD.

  Thanh tra Bộ Xây dựng

  Nguồn: Bộ xây dựng