X

Chứng chỉ hành nghề thiết kế, giám sát hạng I, II

Theo quy định của Nghị định số 100/2018/NĐ-CP thì điều kiện chung để xét chứng chỉ hành nghể thiết kế và giám sát là có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp. Tuy nhiên, trong quá trình xin cấp chứng chỉ tôi còn vướng mắc không hiểu rõ định nghĩa từ đại học chuyên ngành phù hợp, cụ thể như sau:

a. Nếu bằng tốt nghiệp đại học là chuyên ngành xây dựng công trình thủy, tuy nhiên qua quá trình đi làm đã làm qua nhiều loại công trình dân dụng, giao thông và thủy lợi thì có được xem xét cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế của tất cả loại công trình trên hay không? (loại và số lượng công trình đã làm theo quy định đủ xét hạng I hoặc hạng II)

b. Trường hợp được cấp thì bằng đại học xây dựng công trình thủy có được cấp đến chứng chỉ hạng I, hoặc hạng II đối với lĩnh vực dân dụng công nghiệp và giao thông hay khôn? Hay chỉ có lĩnh vực công trình thủy được xét hạng I và hạng II, các lĩnh vực thiết kế dân dụng và giao thông được xét tốt đa hạng III.

Trả lời
  • Dương Ngọc Hà1 năm trước

    Sau khi nghiên cứu, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

    Điều 2 Thông tư số 08/2018/TT-BXD ngày 05/10/2018 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam đã quy định cụ thể về chuyên môn phù hợp khi xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

    Cục Quản lý hoạt động xây dựng 

    Nguồn: Bộ xây dựng