X

Công tác khảo sát xây dựng công trình

Công trình “Bãi chùi” –  tên gọi riêng của địa phương là đường nối từ đất ruộng lên các tuyến đường liên xã, liên huyện. Bãi chùi có chiều dài khoảng 30m đến 50m. Cao độ chênh lệch khoảng 1,5 đến 2m. Để thuận tiện vận chuyển lúa hiện nay địa phương đang kiên cố hóa đổ bê tông các “Bãi chùi” này.

Các nhà thầu khảo sát (nhà thầu 1) thường dẫn cao độ quốc gia (đo thủy chuẩn hạng IV, dài 3-4km) về vị trí Bãi chùi này. Rồi lập 02 điểm khống chế mặt bằng, sau đó đo trắc dọc, trắc ngang. Cũng tại vị trí bãi chùi này thời gian sau (khoảng 1-2 năm) địa phương có kinh phí làm con đường nội đồng (đổ bê tông) nối từ bãi chùi này ra đồng ruộng để cho xe 2 bánh và xe thô sơ dễ lưu thông. Khi làm con đường này nhà thầu khảo sát (nhà thầu 2) cũng lập kinh phí khảo sát dẫn cao độ từ mốc quốc gia về, lập các điểm khống chế mặt bằng, đo trắc dọc, trắc ngang… (tốn kinh phí 2 lần đo dẫn cao độ từ mốc về công trình)

Như vậy, Đối với Bãi chùi hoặc con đường nội đồng là công trình quy mô nhỏ, đơn giản, thường làm theo hiện trạng trên nền đất cũ. Để hạn chế kinh phí phần khảo sát, tôi xin hỏi như sau:

– Có thể lấy cao độ giả định tại con đường hiện hữu để khảo sát đo trắc dọc, trắc ngang của “Bãi chùi” không  hay phải sử dụng cao độ quốc gia để khảo sát?

– Bỏ lưới khống chế mặt bằng được không? Vì thông thường, các công trình này làm theo hiện trạng nên không cần định tim, tuyến.

– Khoảng cách khảo sát các mặt cắt ngang của Bãi chùi bao nhiêu?

Trả lời
 • Nam8 tháng trước

  Sau khi nghiên cứu, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến như sau:

  Luật Xây dựng 2014, Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng quy định cụ thể quy trình thực hiện công tác khảo sát xây dựng, theo đó để thực hiện công tác khảo sát xây dựng, chủ đầu tư phải phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, phương án kỹ thuật khảo sát. Tùy thuộc vào yêu cầu của công tác khảo sát phục vụ cho việc lập dự án hay phục vụ cho thiết kế công trình mà nội dung của nhiệm vụ và phương án kỹ thuật khảo sát có khác nhau. Lưới khống chế mặt bằng và cao độ khảo sát cũng như khoảng cách khảo sát giữa các mặt cắt ngang đều được quy định trong Tiêu chuẩn khảo sát xây dựng. Vì vậy, đề nghị bạn đọc nghiên cứu Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9398:2012 – Công tác trắc địa trong xây dựng công trình – Yêu cầu chung để hiểu rõ hơn.

  Đối với trường hợp bạn đọc hỏi thì phải thực hiện công tác khảo sát theo Tiêu chuẩn kỹ thuật và đề cương nhiệm vụ công tác khảo sát đã được phê duyệt.

  Cục Quản lý hoạt động xây dựng

  Nguồn: Bộ xây dựng