X

Công ty Tư vấn xây dựng vừa tư vấn quản lý dự án vừa giám sát thi công được không?

Công ty chúng tôi là đơn vị chuyên về tư vấn xây dựng, chúng tôi đang ký hợp đồng tư vấn quản lý dự án và giám sát thi công cho cùng một dự án có quy mô nhỏ 5 tỷ đồng do UBND cấp xã làm chủ đầu tư. Vậy cho tôi hỏi, theo pháp luật hiện hành có cấm Công ty Tư vấn xây dựng có đủ năng lực hoạt động vừa tư vấn quản lý dự án vừa giám sát xây dựng công trình không? 

Trả lời
 • Quang Lê Minh1 năm trước

  Sau khi nghiên cứu, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

  Pháp luật về xây dựng không quy định nhà thầu đã tham gia tư vấn quản lý dự án không được thực hiện giám sát thi công xây dựng công trình. Tuy nhiên, khi nhà thầu tham gia cùng lúc công việc nói trên phải bố trí đủ nhân lực để đáp ứng yêu cầu công việc, phải đảm bảo cạnh tranh trong đấu thầu. Nhà thầu tham gia phải có chứng chỉ năng lực cả hai lĩnh vực nêu trên và phải đáp ứng yêu cầu về năng lực để thực hiện gói thầu.

  Điều kiện năng lực hoạt động xây dựng đối với gói thầu quản lý dự án và giám sát thi công xây dựng công trình đã quy định cụ thể tại Khoản 20 Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.
   

  CỤC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG 

  Nguồn: Bộ xây dựng