X

Hợp đồng trọn gói có được bổ sung khối lượng công việc?

Đơn vị tôi đang triển khai thi công công trình theo hợp đồng trọn gói. Trong quá trình thi công đơn vị nhận thấy có công việc nhà thầu thi công đúng thiết kế được duyệt nhưng khối lượng thi công khác với khối lượng hợp đồng. Cụ thể là, khối lượng công việc đó mô tả trong hồ sơ mời thầu và trong đơn dự thầu đều thấp hơn so với khối lượng thi công thực tế. Tôi xin hỏi, nhà thầu thi công có được tính khối lượng bổ sung không (vẫn bảo đảm trong nguồn dự phòng của dự án, tổng giá trị khối lượng thực hiện không vượt tổng mức đầu tư)?

Trả lời
  • Sơn Bùi Ngọc1 năm trước

    Về vấn đề này, Cục Kinh tế xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

    Giá hợp đồng trọn gói là giá hợp đồng không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng đối với khối lượng các công việc thuộc phạm vi hợp đồng đã ký, trừ trường hợp bất khả kháng và thay đổi phạm vi công việc phải thực hiện.

    Cục Kinh tế xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng