X

Định mức dự toán vận chuyển vật liệu xây dựng

Bộ Xây dựng đã nhận được câu hỏi của Sở Giao thông Vận tải Kon Tum hỏi về nội dung liên quan đến việc xác định định mức dự toán vận chuyển vật liệu xây dựng.

Trả lời
  • Kiều Hà8 tháng trước

    Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

    Định mức dự toán vận chuyển các loại vật liệu xây dựng được công bố là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, sử dụng vào việc xác định chi phí vận chuyển các loại vật liệu xây dựng đến hiện trường công trình trong lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Trường hợp định mức vận chuyển đã công bố nhưng chưa phù hợp thì chủ đầu tư, nhà thầu, tổ chức tư vấn lập phương án vận chuyển cụ thể để xác định chi phí vận chuyển.

    Nguồn: Công văn 2959/BXD-KTXD, ngày 17/11/2014

    Nguồn: Bộ xây dựng