X

Phê duyệt lại dự toán xây dựng công trình

Hiện nay Ban QLDA huyện chúng tôi có thực hiện một dự án trường mầm non (TMĐT: 14,5 tỷ). Công trình đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư (lần 1) vào ngày 07/8/2012 và được UBND huyện phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật vào ngày 30/10/2012 nhưng chưa được bố trí vốn nên chưa tổ chức đấu thầu. Đến ngày 12/8/2015 công trình được ghi danh mục và lập báo cáo đề xuất chủ trương (thuộc kế hoạch đầu tư trung hạn 5 năm 2016-2020). Đến ngày 30/10/2015 công trình được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư (lần 2) và được bố trí vốn 35% vốn.

Chúng tôi tiến hành phê duyệt lại dự toán và tiến hành đấu thầu. Vậy cho tôi hỏi, UBND huyện có quyền phê duyệt lại dự toán không? (Công trình không thay đổi về quy mô, không vượt tổng mức đầu tư, chỉ điều chỉnh đơn giá vật liệu nhân công).

Trả lời
 • mrbalick8 tháng trước

  Về vấn đề này, Vụ Kinh tế xây dựng trả lời như sau:

  Theo quy định tại Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng thì chủ đầu tư có quyền điều chỉnh và phê duyệt dự toán xây dựng công trình điều chỉnh không làm vượt dự toán xây dựng công trình đã phê duyệt.

  Theo quy định tại Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 thì yêu cầu đối với dự án đầu tư xây dựng và điều kiện khởi công xây dựng công trình là phải đảm bảo được bố trí đủ vốn theo tiến độ xây dựng công trình. Do đó, trước khi phê duyệt lại dự toán và tiến hành đấu thầu cần xem xét các điều kiện về nguồn vốn của dự án theo quy định trên.

  Vụ Kinh tế xây dựng

  Nguồn: Bộ xây dựng