X

Giấy phép xây dựng nhà ở

Nguyễn Gia Hào10 tháng trước

Theo quy định tại điểm b, khoản 7, Điều 79 Luật Xây dựng 2014 quy định “Hộ gia đình được tự thiết kế nhà ở riêng lẻ có tổng diện tích sàn xây dựng nhỏ hơn 250 m2 hoặc dưới 3 tầng hoặc có chiều cao dưới 12 mét, phù hợp với quy hoạch xây dựng được duyệt và chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng thiết kế, tác động của công trình xây dựng đến môi trường và an toàn của các công trình lân cận”. Như vậy ở đây được hiểu là thỏa mãn một trong các điều kiện trên là hộ gia đình tự thiết kế có đúng không? Ví dụ trường hợp hộ gia đình xây dựng Nhà ở có diện tích sàn 500 m2, nhưng chỉ xây dựng 01 tầng là hộ gia đình tự thiết kế.

Trả lời
 • Nam9 tháng trước

  Về vấn đề này, Cục Quản lý hoạt động xây dựng trả lời như sau:

  Theo quy định tại Điểm b Khoản 7 Điều 79 Luật Xây dựng và Khoản 3 Điều 15 Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng thì “đối với nhà ở riêng lẻ dưới 03 tầng và có tổng diện tích sàn xây dựng nhỏ hơn 250 m2, hộ gia đình có thể tự tổ chức thiết kế và chịu trách nhiệm về an toàn của công trình và các công trình lân cận“. Do đó, trường hợp xây dựng nhà ở riêng lẻ có diện tích sàn 500 m2 nhưng chỉ xây dựng 01 tầng thì hộ gia đình không được tự thiết kế.

  Cục Quản lý hoạt động xây dựng

   

  Nguồn: Bộ xây dựng