X

Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

Tôi tên là Lê Minh Thuận hiện đang công tác tại phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng LAS-XD51 – Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư xây dựng Vinaconex có địa chỉ: 44 Minh Khai – TP Thanh Hóa. Tôi xin được hỏi Quý Bộ một số vấn đề như sau:

– Phòng thí nghiệm LAS-XD 51 được Bộ Xây dựng công nhận theo quyết định số: 82/QĐ-BXD ngày 08 tháng 3 năm 2010. Trong quyết định ghi rõ hiệu lực từ ngày ký đến hết ngày 08 tháng 3 năm 2013 nhưng theo điều 7 thông tư 06/2011/TT-BXD ngày 21 tháng 6 năm 2011 thì phòng thí nghiệm LAS-XD 51 không phải công nhận lại. Vì vậy tôi muốn hỏi Bộ là phòng chúng tôi có cần phải đổi quyết định trên không? (Công ty chủ quản phòng đã thực hiện hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2008 từ năm 2008).

– Nếu đơn vị chủ quản của phòng thí nghiệm đổi tên nhưng không thay đổi địa điểm và mô hình hoạt động thì phòng thí nghiệm có cần phải xin công nhận lại không?

Trả lời
  • Sau khi nghiên cứu, Vụ Khoa học Công nghệ & Môi trường có ý kiến như sau:

    Theo thông tư 06/2011/TT-BXD, Quyết định số 82/QĐ-BXD ngày 8/3/2010 vẫn giữ nguyên hiệu lực.

    Nếu thay đổi các thông tin nêu ở Điều 1 của Quyết định số 82/QĐ-BXD, đơn vị cần phải thực hiện đánh giá và công nhận lại.


    Vụ Khoa học công nghệ & Môi trường

    Nguồn: Bộ xây dựng