X

Chi phí lán trại

Theo quy định tại mục 1.1.5 – Điều 7 Thông tư 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng: ‘‘Chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công được tính bằng tỷ lệ 2% trên tổng chi phí trực tiếp, chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước đối với các công trình đi theo tuyến như đường dây tải điện, đường dây thông tin bưu điện, đường giao thông, kênh mương, đường ống, các công trình thi công dạng tuyến khác và bằng tỷ lệ 1% đối với các công trình còn lại”.

Vậy công trình đê, kè của chúng tôi tuyến dài 200m có được áp dụng tỷ lệ lán trại 2% không? (có ý kiến cho rằng chiều dài thi công 200m là nhỏ không coi là tuyến được). Công trình đê, kè với chiều dài bao nhiêu thì được coi là công trình theo tuyến? Chi phí lán trại dự án gồm nhiều hạng mục 200m thi công ở các huyện khác nhau mà cùng một nhà thầu thi công thì có gì khác với các nhà thầu thi công?

Trả lời
  • Dương Ngọc Hà8 tháng trước

    Sau khi nghiên cứu, Vụ Kinh tế xây dựng trả lời ông Phong như sau:

    Điều 7 Thông tư 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 quy định “Chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công được tính bằng tỉ lệ 2% trên tổng chi phí trực tiếp, chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước đối với các công trình đi theo tuyến như đường dây tải điện, đường dây thông tin bưu điện, đường giao thông, kênh mương, đường ống, các công trình thi công dạng tuyến khác và bằng tỷ lệ 1% đối với các công trình còn lại”, theo đó công trình đê kè theo tuyến sẽ được áp dụng tỉ lệ lán trại 2%.

    Vụ Kinh tế xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng