X

Cấp phép xây dựng

Tôi có một mảnh đất được UBND thành phố cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2015. Tuy nhiên thửa đất của tôi nằm trong phạm vi quy hoạch chi tiết đường giao thông, được phê duyệt từ 1997 và trong thẻ đỏ của tôi có thể hiện rõ phạm vi và diện tích quy hoạch đường giao thông. Vậy tôi xin hỏi:

1. Tôi có thể xin cấp phép xây dựng nhà ở được không? Bởi vì quy hoạch được phê duyệt từ năm 1997 nhưng đến nay chưa có quyết định thu hồi đất cũng như chưa có dự án triển khai.

2. Nếu không được cấp phép xây dựng thì tôi có thể xin cấp phép tạm được không?

Trả lời
  • Sơn Bùi Ngọc8 tháng trước

    Sau khi nghiên cứu, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến như sau:

    Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 bỏ quy hoạch chi tiết mà thay bằng quy hoạch phân khu là nhằm tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng. Nếu thửa đất của ông (bà) nằm trong khu vực có quy hoạch phân khu (hoặc quy hoạch chi tiết) nhưng Nhà nước chưa thực hiện dự án theo quy hoạch và chưa có quyết định thu hồi đất và đáp ứng các điều kiện theo quy định (mục đích sử dụng đất, các hành lang an toàn, phòng cháy chữa cháy, môi trường…) thì được xem xét cấp giấy phép xây dựng có thời hạn theo quy định của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13.

    Cục Quản lý hoạt động xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng