X

Áp dụng định mức ép cọc bằng máy trong tập định mức dự toán xây dựng công trình

Tôi hiện đang công tác tại Công ty CP Xây dựng Phát triển Nhà – Địa chỉ số 78 Trần Nguyên Hãn – quận Lê Chân – thành phố Hải Phòng.

Đầu năm 2012, công ty chúng tôi đã bàn giao công trình: Khu ký túc xá sinh viên trường Đại học Hải Phòng – Gói thầu 6A: Xây dựng nhà ký túc xá, nhà ăn; Chủ đầu tư: Trường Đại học Hải Phòng.

Trong quá trình làm quyết toán công trình, chúng tôi có thắc mắc kính mong Bộ Xây dựng giải đáp:

Trong tập Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Xây dựng công bố theo VB số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của BXD; Chương III-Công tác đóng cọc, ép cọc, nhổ cọc, khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi; phần Hướng dẫn áp dụng có ghi: “Định mức đóng cọc bằng máy tính cho 100m cọc ngập đất, đoạn cọc không ngập đất hao phí nhân công, máy thi công nhân hệ số 0,75 so với định mức đóng cọc tương ứng. Hao phí vật liệu cọc tính theo thiết kế.”

Chúng tôi muốn hỏi Bộ Xây dựng: Đối với công tác ép cọc bằng máy, đoạn cọc không ngập đất, các hao phí nhân công, máy thi công, vật liệu có được tính không, nếu có thì được tính như thế nào?

Trả lời
  • Sau khi xem xét, Vụ Kinh tế Xây dựng có ý kiến như sau:

    Trong công tác ép cọc bằng máy, đối với đoạn cọc không ngập đất thì các hao phí về vật liệu, nhân công, máy thi công được tính toán bằng hệ số 0,75 so với các hao phí cọc tương ứng. Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết và các quy định của pháp luật có liên quan.

    Vụ Kinh tế xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng