X

Áp dụng chỉ số giá gốc để điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

Bộ Xây dựng đã nhận được câu hỏi của Ban QLDA giao thông nông thôn – Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Bình hỏi về nội dung liên quan đến việc áp dụng chỉ số giá gốc để điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.

Trả lời
  • Dương Ngọc Hà8 tháng trước

    Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

    Việc điều chỉnh giá, thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và phù hợp với quy định của pháp luật tương ứng với từng thời kỳ. Phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng đã được Bộ Xây dựng hướng dẫn cụ thể tại Thông tư số 08/2010/TT-BXD ngày 29/7/2010. Theo nội dung văn bản số 177/TTr-GTNT này, thời điểm đóng thầu của gói thầu xây lắp Cầu Trà Giang và đường hai đầu cầu mỗi bên dài 100 m là ngày 29/01/2013; thời điểm này Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình chưa có văn bản hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới (ngày 04/5/2013 Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình mới có văn bản số 02/SXD-QLKT hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình). Vì vậy, để đảm bảo đủ chi phí và đảm bảo quyền lợi của người lao động, thì đề nghị sử dụng chỉ số giá gốc như Ban QLDA giao thông nông thôn nêu văn bản số 177/TTr-GTNT là chấp nhận được.

    Nguồn: Công văn 1002/BXD-KTXD, ngày 08/05/2015

    Nguồn: Bộ xây dựng