X

Quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư trong việc thi công xây dựng

Chúng tôi đang triển khai thi công một công trình đầu tư xây dựng cấp điện cho 1 khu dân cư, tuy nhiên có đơn thư của công dân yêu cầu cầu chủ đầu tư phải cho xem các hồ sơ liên quan đến việc thi công như: Các biên bản nghiệm thu hạng mục công việc, biên bản kiểm tra hiện trường thì mới cho chủ đầu tư tiếp tục thi công như vậy đúng hay sai?

Trả lời
  • Dương Ngọc Hà8 tháng trước

    Về vấn đề này, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến như sau:

    Điều 112 Luật Xây dựng năm 2014 đã quy định quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư trong việc thi công xây dựng, do đó đề nghị Công dân nghiên cứu và thực hiện.

    Cục Quản lý hoạt động xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng