X

Phê duyệt nhiệm vụ khảo sát và nhiệm vụ thiết kế

Trong bước lập dự án đầu tư xây dựng công trình, phải lập nhiệm vụ thiết kế trước hay nhiệm vụ khảo sát trước?

Đối với công trình mở rộng, nâng cấp tỉnh lộ có yêu cầu kỹ thuật không phức tạp, Chủ đầu tư giao cho một đơn vị tư vấn đủ năng lực lập nhiệm vụ thiết kế và cũng là tư vấn khảo sát, thiết kế bước lập dự án đầu tư xây dựng công trình. Trong trường hợp này, Chủ đầu tư phê duyệt chung nhiệm vụ, phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng và nhiệm vụ thiết kế bằng một quyết định có được hay không?

Trả lời
 • Huyền Kyubi8 tháng trước

  Sau khi nghiên cứu, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến như sau:

  Trong giai đoạn lập dự án chủ đầu tư căn cứ vào điều kiện cụ thể để xác định việc lập nhiệm vụ thiết kế hay lập nhiệm vụ khảo sát trước;

  Căn cứ vào điều kiện cụ thể của dự án, chủ đầu tư có thể phê duyệt chung nhiệm vụ khảo sát và nhiệm vụ thiết kế bằng một Quyết định.

  Cục Quản lý hoạt động xây dựng

  Nguồn: Bộ xây dựng