X

Áp dụng nhóm nhân công theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD

Công ty TNHH tư vấn xây dựng Việt Tiến xin hỏi vấn đề sau: Theo thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20 tháng 3 năm 2015 về việc hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Tại phụ lục 02 có nêu:

Nhân công nhóm I:
– Mộc, nề, sắt, bê tông, cốp pha, hoàn thiện, đào đất, đắp đất;
– Khảo sát xây dựng (bao gồm cả đo đạc xây dựng);
– Vận hành các loại máy xây dựng (máy làm đất, máy đầm, máy nâng hạ, máy khoan, máy đóng ép cọ, máy bơm, máy hàn…).

Nhân công nhóm II: Các công tác không thuộc nhóm I.

Như vậy, Công ty TNHH tư vấn xây dựng Việt Tiến xin hỏi khi lập dự toán công trình các công tác sau: Tháo dỡ công trình cũ, lắp dựng dàn giáo thi công xây dựng công trình và lắp đặt đan bê tông đúc sẵn thì công ty chúng tôi áp dụng nhân công nhóm II là đúng hay sai?

Trả lời
  • Kiều Hà8 tháng trước

    Sau khi nghiên cứu, Vụ Kinh tế xây dựng có ý kiến như sau:

    Thông tư 01/2015/TT-BXD ngày 20 tháng 3 năm 2015 về hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng quy định chi tiết về cấp bậc, hệ số lương nhân công sản xuất xây dựng. Theo đó những hạng mục công việc không thuộc nhóm I sẽ áp dụng hệ số lương của nhóm II.

    Vụ Kinh tế xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng