X

Điều chỉnh đơn giá hợp đồng xây dựng

Chúng tôi là nhà thầu xây dựng đến từ Hàn Quốc, hiện đang thi công nhiều công trình tại Việt Nam. Hiện nay chúng tôi gặp một số vướng mắc liên quan đến việc điều chỉnh đơn giá hợp đồng. Để việc quản lý hợp đồng được thực hiện đúng quy định của nước sở tại, chúng tôi kính đề nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung cụ thể như sau:

Theo điểm b, khoản 2, điều 38, Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng thì: “Trường hợp khối lượng công việc thực tế thực hiện tăng hoặc giảm lớn hơn 20% khối lượng công việc tương ứng ghi trong hợp đồng hoặc khối lượng phát sinh chưa có đơn giá trong hợp đồng thì các bên thống nhất xác định đơn giá mới theo nguyên tắc đã thỏa thuận trong hợp đồng về đơn giá cho các khối lượng này để thanh toán”.

Vậy với trường hợp khối lượng công việc thực tế giảm thỏa mãn điều kiện lập đơn giá mới như nêu trên thì đơn giá mới sẽ được áp dụng cho khối lượng nào? Chúng tôi hiểu rằng trong trường hợp này, đơn giá mới sẽ được áp dụng cho toàn bộ khối lượng công việc thực tế – cách hiểu như vậy có đúng không?

Trả lời
 • Pham Duy Anh8 tháng trước

  Sau khi nghiên cứu, Vụ Kinh tế xây dựng có ý kiến như sau:

  Việc điều chỉnh đơn giá và giá hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh được thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 8 Thông tư số 07/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.

  Vụ Kinh tế xây dựng
   

  Nguồn: Bộ xây dựng