X

Điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

Cục Thuế tỉnh Kon Tum là Chủ đầu tư xây dựng công trình Trụ sở làm việc Cục Thuế tỉnh Kon Tum, hiện nay Cục Thuế đang triển khai thực hiện hợp đồng: Cung cấp nội thất văn phòng với nội dung gói thầu như sau:

– Tên gói thầu: Cung cấp nội thất văn phòng.

– Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

– Nội dung thực hiện: Cung cấp, lắp đặt thiết bị nội thất cho công trình Trụ sở làm việc Cục Thuế tỉnh Kon Tum, bao gồm các thiết bị chính như sau:

+ Bàn, ghế làm việc của lãnh đạo Cục, lãnh đạo phòng và công chức.

+ Tủ tài liệu lãnh đạo Cục, lãnh đạo phòng và tủ công chức.

+ Bàn ghế cho phòng họp, tiếp khách lãnh đạo Cục.

+ Nội thất cho hội trường, thiết bị âm thanh, rèm che nắng.

+ Kệ lưu trữ cho phòng lưu trữ.

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, để thuận lợi cho việc sử dụng sau này, Cục Thuế và nhà thầu thực hiện thay đổi một mặt hàng trong hợp đồng là kệ lưu trữ từ kệ lưu trữ sắt vuông (50×25)mm sang kệ lưu trữ Hoà Phát sắt V(60×60)mm loại lắp ráp được. Cục Thuế đã cho thẩm định giá kệ lưu trữ sắt V(60×60) để làm căn cứ điều chỉnh giá, giá thẩm định không tăng so với giá trong hợp đồng.

Căn cứ pháp lý thực hiện:

– Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 143 Luật Xây dựng quy định trường hợp được điều chỉnh hợp đồng xây dựng là do các bên thoả thuận trong hợp đồng phù hợp với các quy định của Luật và pháp luật khác có liên quan;

– Căn cứ Khoản 2, Điều 36, Nghị định 37/NĐ-CP ngày 22/4/2015 quy định nguyên tắc điều chỉnh hợp đồng xây dựng đối với hợp đồng trọn gói.

– Căn cứ Điều 9, Hợp đồng xây dựng số 46/HĐXL/2015 quy định về điều chỉnh giá hợp đồng trong đó có việc điều chỉnh khi bổ sung khối lượng ngoài phạm vi hợp đồng đã ký.

Nay Cục Thuế tỉnh Kon Tum xin hỏi Bộ Xây dựng việc điều chỉnh như trên có đúng theo quy định không và các bước thực hiện điều chỉnh như sau có đảm bảo về thủ tục cũng như tính đúng đắn về mặt pháp lý không?

– Bước 1: Lập biên bản làm việc ghi nhận sự thay đổi.

– Bước 2: Thẩm định giá kệ lưu trữ sắt V(60×60)mm Hoà Phát để làm căn cứ xác định giá sau điều chỉnh (Gía thẩm định không làm tăng giá hợp đồng).

Trả lời
 • Sau khi nghiên cứu, Vụ Kinh tế xây dựng có ý kiến như sau:

  Việc điều chỉnh hợp đồng xây dựng thực hiện theo nguyên tắc quy định tại Điều 36 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng.

  Đối với hợp đồng theo hình thức hợp đồng trọn gói việc điều chỉnh giá hợp đồng thực hiện theo quy định tại Điều 5, Thông tư số 07/2016/TT-0BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.

  Không điều chỉnh giá hợp đồng theo hình thức hợp đồng trọn gói khi thay đổi khối lượng, chất lượng, tiến độ và các quy định khác theo quy định của hợp đồng đã được ký kết.


  Vụ Kinh tế xây dựng

   

   

  Nguồn: Bộ xây dựng