X

Chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung

Bộ Xây dựng đã nhận được câu hỏi của Sở Xây dựng Nghệ An hỏi về nội dung liên quan đến chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung.

Trả lời
 • Sơn Bùi Ngọc8 tháng trước

  Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

  1. Triển khai thực hiện Quyết định 48/2014/QĐ-TTg, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 16/2014/TT-BXD ngày 23/10/2014 hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định 48/2014/QĐ-TTg. Theo Quyết định 48/2014/QĐ-TTg: Các hộ gia đình cư trú trong vùng bị ảnh hưởng của bão nhưng không bị ngập lụt thì không thuộc diện đối tượng được hỗ trợ xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt theo quy định tại Quyết định 48/2014/QĐ-TTg.

  2. Về xác định vùng thường xuyên xảy ra bão, lụt: Mức ngập lụt quy định tối thiểu là 1,5m và được xác định tính từ nền nhà đến mực nước ngập lụt cao nhất tại vị trí xây dựng. Khu vực có mực nước ngập lụt thường xuyên là khu vực có tần suất ngập lụt tối thiểu là 2 năm liên tiếp hoặc 3 năm ngập lụt không liên tiếp trong vòng 5 năm trở lại đây. Mức ngập lụt và khu vực có mực nước ngập lụt thường xuyên do cơ quan chuyên môn được UBND cấp tỉnh giao theo dõi xác định.

  3. Đối với trường hợp các hộ dân có nhà đã xuống cấp nghiêm trọng cần tháo dỡ ngay để xây dựng mới hoặc cải tạo nhưng không nằm trong diện được ưu tiên tại điều 3 của Quyết định 48/2014/QĐ-TTg, đề nghị Sở Xây dựng Nghệ An xem xét thực hiện hỗ trợ trước để đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản của hộ gia đình.

  4. Thôn đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ được xác định theo quy định tại Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19/9/2013 của Ủy ban Dân tộc về công nhận thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012-2015.

  Nguồn: Công văn 70/BXD-QLN, ngày 10/11/2014

  Nguồn: Bộ xây dựng