X

Xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng và xác định cấp đất để vận chuyển

Bộ Xây dựng đã nhận được câu hỏi của Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng – UBND huyện Mang Yang hỏi về nội dung liên quan đến việc xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng (Thông tư số 01/2015/TT-BXD) và xác định cấp đất để vận chuyển.

Trả lời
 • Tung Anh8 tháng trước

  Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

  1. Nguyên tắc phân loại nhóm nhân công trong xây dựng quy định tại Phụ lục 2 Thông tư số 01/2015/TT-BXD theo loại công tác cần thực hiện, không phân theo loại công trình. Do đó, các công tác đã nêu trong văn bản số 22/CV-BQL (thi công mặt đường bê tông xi măng, bê tông gia cố lề, đào rãnh, xây rãnh bằng đá hộc), nhân công thuộc nhóm I.

  2. Về xác định cấp đất để áp dụng định mức vận chuyển bằng ô tô:

  Định mức dự toán xây dựng công trình công bố tại công văn số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng quy định: “vận chuyển đất, đá bằng ô tô tự đổ đã tính đến hệ số nở rời của đất, đá được định mức cho các cự ly ≤ 300m; ≤ 500m; ≤ 700m và <1000m tương ứng với cấp đất đá và loại phương tiện vận chuyển”. Như vậy, trong định mức vận chuyển đất đã tính đến hệ số nở rời của đất và tương ứng với cấp đất cần đào. Do đó, đối với ví dụ nêu trong văn bản số 22/CV-BQL ngày 07/7/2015 thì đất đào là đất cấp III; đất vận chuyển tương ứng với cấp đất đào đã tính đến hệ số nở rời đất.

  Lưu ý: Độ tơi của đất sau khi đào không làm thay đổi cấp của đất tự nhiên như đã nêu tại văn bản 22/CV-BQL.

  Trung tâm Thông tin

  Nguồn: Bộ xây dựng